Ứng dụng của ống mềm Thủy lực

CHÚNG TÔI ĐỊA CHỈ:

 • Nhà sản xuất máy móc
 • Nhà phân phối và bán lẻ
 • Xưởng kỹ thuật và sửa chữa máy móc
 • Công ty bảo trì và vận hành cơ khí

NGÀNH THỊ TRƯỜNG

 • Xử lý vật liệu
 • Thuê cây
 • Vận tải và hậu cần
 • Chế tạo
 • Sản xuất điện
 • Kỹ thuật
 • Khai thác mỏ và khai thác đá
 • Nông nghiệp
 • Nhựa đường và lát nền
 • Thiết bị rửa xe
 • Lâm nghiệp
 • Xây dựng và nhà máy
 • Phòng thủ
 • Cảnh quan
 • Dịch vụ môi trường
 • Tiện ích
 • Sơn và hóa chất
 • Điều hòa nhiệt độ
 • Bảo trì hệ thống thoát nước
 • Hàng hải và ngoài khơi